Spring naar content

Parkeren

Portefeuillehouder:

P.A.J.M. van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Een wettelijke taak is de behandeling van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente heeft geen wettelijke taak als het gaat om het creëren van parkeervoorzieningen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

We toetsen bestemmingplannen en bouwplannen aan de landelijke parkeernormen. Daarnaast beoordelen we verzoeken voor een gehandicaptenparkeerplaats en een gehandicaptenparkeerkaart. Dit doet de verkeerskundige.

Waar geven we geld aan uit?

We geven het geld uit aan het in behandeling nemen van verzoeken voor een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats. Daarnaast geven we geld uit aan het toetsen van nieuwe (bouw)plannen met betrekking tot voldoende parkeerplaatsen.