Spring naar content

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Dit taakveld is noodzakelijk om het saldo van de begroting en jaarrekening van onze gemeente te verantwoorden. Hiermee maken we inzichtelijk wat we verwachten over te houden of tekort te komen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee. Dit is een taakveld dat we formeel nodig hebben om een aantal (boekhoudkundige) posten in de begroting een plekje te geven. We kunnen ook niets meer doen dan wettelijk verplicht is op dit taakveld.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Met dit taakveld zorgen we ervoor dat we het saldo van de begroting en jaarrekening in beeld houden. Dat is van belang omdat het saldo van de begroting datgene is waar we jaarlijks op sturen. De begroting moet in structureel evenwicht zijn.

Waar geven we het geld aan uit?

Omdat er geen activiteiten zijn verbonden aan dit taakveld, maken we feitelijk geen kosten. Het beheer van dit taakveld is onderdeel van de financiƫle functie van de gemeente. Dit beheer valt binnen de reguliere ambtelijke uren.

Links

Gerelateerde onderwerpen