Spring naar content

Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Ruimtelijke ordening gaat over het ordenen van de openbare ruimte. We maken bijvoorbeeld plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies) waarin we schrijven waar in de gemeente woningen gebouwd of bedrijven gevestigd mogen worden. Hiermee zorgen we ervoor dat we in de gemeente Buren prettig kunnen wonen, werken en recreƫren. De gemeente moet zich daarbij houden aan wat er staat in de wet Ruimtelijke ordening.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

De gemeente doet niet meer dan wettelijk verplicht is. De gemeente heeft zelf bijvoorbeeld bijna geen woningbouwgrond in bezit. We laten het bouwen van woningen en bedrijven vooral over aan private ontwikkelaars. We noemen dat faciliterend grondbeleid; de gemeente heeft een ondersteunende rol.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Een van de belangrijkste taken is om (bestemmings)plannen te maken, en wijzigingen daarop bij te houden. Maar ruimtelijke ordening gaat ook over de aanleg van breedband en glasvezel of het beheren van gegevens voor de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

Waar geven we het geld aan uit?

Kosten die de gemeente maakt om bouwen mogelijk te maken, brengen we bij de ontwikkelaar in rekening. Denk hierbij aan kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen. Kosten die we maken in het algemeen belang, bijvoorbeeld structuurvisies en welstandsbeleid zijn voor rekening van de gemeente.