Spring naar content

Sportaccomodaties

Portefeuillehouder:

K.A. Maier

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

We zijn in veel gevallen eigenaar van de gronden bij/onder publieke binnen- en buitensportaccommodaties. In de meeste gevallen is de sportvereniging eigenaar van de opstallen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

We bekostigen jaarlijks de renovatie van één voetbalveld bij een van de acht voetbalverenigingen. Beoogd is een (verdere) privatisering van de voetbalverenigingen. In 2019 wordt een Burense koepel opgericht voor de voetbalverenigingen (BVV) die verantwoordelijk wordt voor de renovaties van de voetbalvelden.

In december 2017 hebben we besloten een nieuwe sporthal te realiseren op het sportpark van MEC te Maurik.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Het beheer en onderhoud van sportaccommodaties is per 1 januari 2015 volledig de verantwoordelijkheid van de sportverenigingen. Vanaf 2019 wordt de BVV verantwoordelijk voor de renovaties van de voetbalvelden.

Voor de nieuwe sporthal wordt een aparte beheerentiteit opgericht. We blijven zelf eigenaar van deze sporthal.

Waar geven we het geld aan uit?

We hebben jaarlijks een budget beschikbaar voor renovaties van voetbalvelden. Deze middelen worden overgeheveld aan de BVV. Voor de nieuw te bouwen sporthal in Maurik hebben we een apart krediet beschikbaar gesteld.

Links

Gerelateerde onderwerpen