Spring naar content

Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente heeft geen wettelijke verplichtingen. Er zijn relaties met de wetten in het Sociaal Domein en de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Ja. De gemeente zet de combinatiefuncties in op scholen om kinderen kennis te laten maken met bewegen en sport. Dit doet zij samen met de scholen en de sportverenigingen. De combinatiefuncties is een aanbod vanuit de landelijke overheid. Jaarlijks vraagt de gemeente hiervoor een bijdrage aan.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente heeft een contract met Healthclub Juliën uit Lienden voor de uitvoering van deze activiteiten. Alle basisscholen in de gemeente Buren doen mee met deze activiteit. Bij de activiteiten wordt samen gewerkt met verschillende Burense sportverenigingen.

Waar geven we het geld aan uit?

Het geld voor de combinatiefuncties komt van het rijk. De gemeente overlegt met Healthclub Juliën hoe het geld ingezet wordt. Het gaat om een bedrag van € 72.000,–.

Links

Gerelateerde onderwerpen