Spring naar content

Treasury

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Het taakveld Treasury gebruiken we voor de financieringsfunctie van de gemeente. We verwerken de rentekosten en -inkomsten van leningen via dit taakveld. Het taakveld heeft dus een zuiver financiële functie: we voeren geen activiteiten uit waar mensen in de gemeente direct iets van merken.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee. De gemeente is gebonden aan een strak wettelijk kader en we doen niet meer dan dat. Zo zijn er regels voor het aantrekken van langlopende geldleningen waar we aan moeten voldoen. Ook mogen we als gemeente niet bankieren. Dat betekent dat we geen geld mogen uitzetten dat niet bedoeld is voor een publieke taak. We kunnen dus niet zo maar leningen verstrekken.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Binnen dit taakveld verantwoorden we het aantrekken van vreemd vermogen binnen de gemeente en eventuele rendementen op onze bezittingen. Hierbij kun je denken aan het belang dat wij net als veel andere gemeenten hebben in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) of waterleidingbedrijf Vitens. De uitvoering van de treasuryfunctie is belegd bij het financiële team van de gemeente.

Waar geven we het geld aan uit?

De kosten van dit taakveld bestaan uit de kosten van vreemd vermogen (bijvoorbeeld rente op geld dat we lenen) en de opbrengsten over onderdelen van ons eigen vermogen (bijvoorbeeld rente op geld dat we uitlenen).

Links

Gerelateerde onderwerpen