Spring naar content

Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Sinds 2016 is de gemeente belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De gemeente moet voor haar ondernemersactiviteiten misschien aangifte vennootschapsbelasting doen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Elk jaar een (voorlopige) aangifte vennootschapsbelasting. De belastingdienst beoordeelt of de gemeente ‘door de poort’ komt en belastingplichtig is.

Waar geven we het geld aan uit?

Als we als gemeente voor onze ondernemersactiviteiten winst maken, moeten we daarover belasting betalen. Verliezen die we maken als gemeente worden hiervan afgehaald. Het kan dus ook zijn dat we geen belasting betalen, omdat we verlies hebben geleden.

Links

Gerelateerde onderwerpen