Spring naar content

Burgemeestersvacature gemeente Buren

Buren zoekt een burgemeester met aandacht voor de bijzondere natuur en het landschap van rivierenland

In de gemeente Buren is een burgemeestersvacature ontstaan. Deze vacature staat vanaf vrijdag 23 september 2022 in de Staatscourant open tot en met maandag 17 oktober 2022.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting half januari 2023 in de gemeenteraad van Buren vastgesteld.

Op deze pagina vindt u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het videoverslag van de profielschetsvergadering en enkele andere relevante documenten. Meer relevante informatie over solliciteren en het tijdspad van de benoeming vindt u op de website van Provincie Gelderland via https://www.gelderland.nl/themas/politiek/gemeenten/burgemeester-vacatures/burgemeestervacature-gemeente-buren

Profielschets

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad gewerkt aan de profielschets. De profielschets omvat o.a. de resultaten van de inwonersenquête. In deze enquête konden inwoners aangeven over welke vaardigheden en eigenschappen de toekomstige burgervader of –moeder volgens hen hoort te beschikken. Hieruit is o.a. gebleken dat inwoners hechten aan verbindende burgemeester, die onafhankelijk en integer handelt.

Gedurende de profielschetsvergadering benadrukte de gemeenteraad dat de toekomstige burgemeester van Buren over “robuust leiderschap” dient te beschikken. Iemand met een rechte rug, die de verbinding op weet te zoeken tussen partijen met verschillende ideeën en vooruit blijft kijken. Hoewel de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad neutraal is, hecht de raad waarde aan een burgemeester met een eigen mening. Ook functioneert de burgemeester als echte teamspeler in de regio.

Naast de inwonersconsultatie voor de profielschets heeft de gemeenteraad een kleurwedstrijd georganiseerd voor alle kinderen in de gemeente. Een burgemeester is er immers voor alle inwoners, dus ook voor de kinderen. De afgelopen periode heeft de gemeenteraad veel kleurplaten ontvangen met een grote variëteit in getekende burgemeesters. In november 2022 worden de definitieve winnaars bekendgemaakt.