Spring naar content

Burgemeester J.P.M. Meijers

Naam:J.P.M. (Josan) Meijers
Functie:Burgemeester
E-mailadres:bestuur@buren.nl
Strategische opgave:Samen Sterk in de Regio
Portefeuille:Openbare orde en veiligheid; (Regionale) samenwerking en coördinatie op verbonden partijen; Handhaving APV; Brandweer; Toekomstoriëntatie; Juridische Zaken; Communicatie; HRM; Stedenband
Gemeenschappelijke regelingen:Lid AB Regio Rivierenland (raadsbesluit 11 mei 2021)
Lid AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Voorzitter portefeuilleberaad Mobiliteit

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfunctieWerkgever / organisatieBezoldigd
VoorzitterVölcker Fonds Zoelennee
Lid ABVeiligheidsregio Gelderland-Zuidnee
Lid ABRegio Rivierenlandnee
Voorzitter en lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit/BasismobiliteitRegio Rivierenlandnee
Niet-ambtsgebonden nevenfunctieWerkgever /. organisatieBezoldigd
VoorzitterDe Maasheggen gebiedsontwikkelingja
VoorzitterSamenwerkingsverband
‘Langste Boomgaard van Europa’
nee
LidAdviesraad non-profitorganisatie en stichting Rozet in Arnhemja
VoorzitterRaad van Toezicht Erfgoed Gelderlandja