Spring naar content

Gemeentesecretaris Michiel van Dalen

Naam:Michiel van Dalen
Functie:Gemeentesecretaris
E-mail:mdalen@buren.nl
Taken:Eerste adviseur van het college van B&W Directeur van de ambtelijke organisatie
Niet-ambtsgebonden nevenfuncties:Geen