Verkoop Kastanjepoort, Erichem

Wij verkopen voormalige basisschool De Kastanjepoort in Erichem. We doen dat per openbare inschrijving. Iedereen mag een bod doen op het pand, gecombineerd met zijn / haar plannen voor het pand. Uiterlijk dinsdag 3 juli 2018 moet uw bieding binnen zijn.

Waarom de Kastanjepoort?

  • Historisch pand met schitterende uitstraling.
  • Landelijk gelegen perceel van ca. 5600 m²
  • Ruime mogelijkheden binnen het bestemmingsplan.

Planning

Activiteit Datum
Publicatie inschrijving 3 april 2018
Kijkdagen (op afspraak) 19 en 30 april 2018
Uiterste termijn vragen stellen 8 juni 2018
Beantwoorden vragen 15 juni 2018
Sluiting inzending plannen 3 juli 2018, 11.00 uur
Beoordeling ingediende plannen 4 juli 2018
Collegebesluit 17 juli 2018
Ondertekening koopovereenkomst Z.s.m. na 17 juli 2018

Voor het maken van een afspraak voor bezichtiging op kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw A.T. Zuidhof, telefoonnummer 14 0344 of per e-mail: bzuidhof@buren.nl.

Ik heb een mooi plan met het pand, waar kan ik een bod doen?
U kunt via deze link het Verkoopdocument met bijlagen (ZIP, 31MB) downloaden. Daarin staat precies beschreven aan welke voorwaarden uw bod moet voldoen, en waar u dat naar toe moet sturen. Onderaan deze pagina kunt u de bestanden ook individueel downloaden.

Beoordelingscriteria
Nadat alle biedingen binnen zijn, beoordeelt de gemeente Buren deze. Hoe dat precies gebeurt, leest u in het verkoopdocument. Uiteraard speelt de prijs mee, maar ook de haalbaarheid van uw plannen en wat inwoners Erichem via een enquête vonden van de toekomst van het perceel.

Meer informatie
Heeft u vragen over De Kastanjepoort of de verkoop van het gebouw? Neem dan contact op met mevr. A.T. Zuidhof. Zij is bereikbaar via bzuidhof@buren.nl.

 

BIJLAGEN

Verkoopdocument

Bijlage I – Kadastraal bericht object BUREN F 1326

Bijlage II.1 – gevelaanzichten basisschool Erichem

Bijlage II.2 – plattegrond De Kastanjepoort met maatvoering

Bijlage III – Foto-overzicht

Bijlage IV – rapport verkennend bodemonderzoek 27 november 2017

Bijlage V – rapport asbestinvenstarisatie 27 december 2017

Bijlage VI.1 – inschrijvingsbiljet natuurlijk persoon

Bijlage VI.2 – Inschrijvingsbiljet rechtspersoon