Spring naar content

Samen aan de slag

Heeft u een goed plan?

Vraag uw kernregisseur om advies. Het maakt niet uit of uw plan groot, klein, langdurig of kort is. Uw kernregisseur kan u helpen. Samen kijken we wat nodig is en wat u kan doen om uw plan te laten slagen.

We kunnen uw plan op verschillende manieren ondersteunen. De kernregisseur kan met u meedenken over de aanpak en u in contact brengen met andere initiatieven of organisaties. Ook kunnen we u informeren over subsidies. En als het nodig is, kunnen we uw plan ondersteunen met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Voor 2024 stelt de gemeenteraad € 50.000 beschikbaar, hiervan kan €30.000 via onderstaand formulier worden aangevraagd. Daarnaast wordt op een initiatievenfestival €20.000 verdeeld. Meer informatie over dit festival volgt in de loop van 2024.

TIP!

Heeft uw aanvraag raakvlakken met sport, bewegen en/of gezondheid? Bekijk ook eens de subsidiemogelijkheden van het Buren Beweegt! Sportakkoord! Past uw aanvraag daar beter bij of kunt u uw huidige aanvraag verbreden of uitbreiden? Wij geven u graag advies over de mogelijkheden en helpen u graag.

Er gelden een aantal spelregels voor uw plan:

 • Uw plan draagt eraan bij dat inwoners prettig samenleven en uw dorp, wijk of gemeente erop vooruit gaat.
 • Uw idee of plan is uniek voor de straat, buurt of kern. U of uw buurtgenoten hebben niet eerder in hetzelfde kalenderjaar voor een vergelijkbaar plan een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget ontvangen.
 • De activiteit heeft een positief effect op de sociale en/of fysieke leefomgeving en draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen inwoners.
 • Uw plan is gericht op meerdere inwoners.
 • Alle bewoners van een bepaalde straat, buurt of kern kunnen meedoen met de activiteit.
 • De bewoners van de straat, buurt of kern staan achter de activiteit of het initiatief. Dit betekent dat meerdere inwoners uw activiteit in uw buurt ondersteunen. Wij ontvangen daarom graag een overzicht van deze inwoners die uw activiteit ondersteunen. U kunt hiervoor dit format gebruiken. Voor aanvragen vanuit organisaties vanuit de kernen geldt deze verplichting niet.
 • Uw activiteit past binnen de geldende regels en wetgeving.
 • Het leefbaarheidsbudget is het gehele jaar beschikbaar.
 • Er is per aanvrager maximaal € 750 beschikbaar.
 • Een aanvrager kan één keer per jaar gebruik maken van het leefbaarheidsbudget.
 • Let op: de aanvrager stuurt binnen een maand na realisatie van de activiteit een eenvoudig verslag met foto’s en deelnemersaantal. U kunt het verslag online invullen. Wilt u liever een papieren versie? Dan kunt u hiervoor een formulier downloaden.

Aanvraag leefbaarheidsbudget

Contactgegevens

Namens wie dient u het plan in (indien de aanvrager jonger is dan 18 jaar is goedkeuring van ouder/verzorger nodig). Bijvoorbeeld uzelf / groep/ organisatie/ vereniging etc.

Wat is uw plan?

Denk eraan om 5 handtekeningen van buurtgenoten/omwonenden aan ter ondersteuning van uw aanvraag toe te voegen aan uw aanvraag.
Voeg een begroting/kostenoverzicht toe.
Vraagt u het leefbaarheidsbudget aan?(Vereist)
U ontving niet eerder in het kalenderjaar een subsidie vanuit het leefbaarheidsbudget.(Vereist)
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 64 MB.