Spring naar content

Samen aan de slag

Heeft u een goed plan?

Vraag uw kernregisseur om advies. Het maakt niet uit of uw plan groot, klein, langdurig of kort is. Uw kernregisseur kan u helpen. Samen kijken we wat nodig is en wat u kan doen om uw plan te laten slagen.

We kunnen uw plan op verschillende manieren ondersteunen. De kernregisseur kan met u meedenken over de aanpak en u in contact brengen met andere initiatieven of organisaties. Ook kunnen we u informeren over subsidies. En als het nodig is, kunnen we uw plan ondersteunen met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Per jaar stelt de gemeenteraad € 30.000 beschikbaar.

TIP!

Heeft uw aanvraag raakvlakken met sport, bewegen en/of gezondheid? Bekijk ook eens de subsidiemogelijkheden van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord! Past uw aanvraag daar beter bij of kunt u uw huidige aanvraag verbreden of uitbreiden? Wij geven u graag advies over de mogelijkheden en helpen u graag.

Er gelden een aantal spelregels voor uw plan:

 • Uw plan draagt eraan bij dat inwoners prettig samenleven en uw dorp, wijk of gemeente erop vooruit gaat.
 • Uw idee of plan is uniek voor de straat, buurt of kern. U of uw buurtgenoten hebben niet eerder voor een vergelijkbaar plan een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget ontvangen.
 • De activiteit heeft een positief effect op de sociale en/of fysieke leefomgeving en draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen inwoners.
 • Plannen zijn gericht op meerdere inwoners.
 • Alle bewoners van een bepaalde straat, buurt of kern kunnen meedoen met de activiteit.
 • De bewoners van de straat, buurt of kern staan achter de activiteit. Dit betekent dat uw activiteit door meerdere inwoners ondersteund moet worden.
 • Uw activiteit past binnen de geldende coronamaatregelen.
 • Het leefbaarheidsbudget is het gehele jaar beschikbaar.
 • Er is per aanvrager maximaal € 750 beschikbaar.
 • Er is meer geld beschikbaar als er meerdere organisaties samenwerken voor een plan.
 • Een aanvrager kan één keer per jaar gebruik maken van het leefbaarheidsbudget.