Openbare vergadering kwaliteitscommissie

5 februari 2019

Op dinsdag 12 februari komt de kwaliteitscommissie bij elkaar. Op deze pagina vindt u de agenda en bespreekstukken.

Wat doet de kwaliteitscommissie?

De kwaliteitscommissie is ingesteld door de gemeenteraad en voert afstemmingsoverleg met de accountant. Het doel van de commissie is het geven van uitvoering aan de taken die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De commissie bestaat uit raadsleden.

Liendenzaal, aanvang 19.00 uur

De vergaderingen van de kwaliteitscommissie zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Volg de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om mee te doen aan het gesprek en op de hoogte te blijven van de activiteiten van de gemeenteraad. U bent van harte welkom bij de vergaderingen en kunt de raad ook volgen via Twitter en Facebook.