Verbetering informatievoorziening

5 februari 2019

Sinds 2014 publiceert de gemeente bekendmakingen over vergunningen, evenementen en bestemmingsplannen via de landelijke website www.overheid.nl. De gemeenteraad vindt dat de dienstverlening naar inwoners op dit gebied verbetering behoeft. Tijdens de raadsvergadering van 22 januari nam de raad een motie over dit onderwerp unaniem aan.

In de motie roept de gemeenteraad het college op om meerdere communicatiekanalen te gebruiken om inwoners beter te informeren. Het college heeft toegezegd de motie te zullen uitvoeren en de raad hierover te informeren. De wethouder gaf aan dat een betere informatievoorziening ook een van de uitgangspunten is van het vastgestelde communicatiebeleid.