Regio gaat samenwerken op gebied van Ruimtelijke Adaptatie

5 februari 2019

De klimaatveranderingen veroorzaken vaker overstromingen, zware regenbuien, hitteperiodes en periodes van droogte. De regio Rivierenland slaat de handen in elkaar. Ze gaat samenwerken aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van onze omgeving.

Klimaatbestending en waterrobuust

Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie gepresenteerd. Een nieuw onderdeel van ons nationaal Deltaprogramma. Klimaatveranderingen veroorzaken meer en meer overlast. Het Deltaplan heeft tot doel Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

Samenwerking Rivierenland waterketen

Van gemeenten, waterschappen en provincies verwacht onze regering dat ze voor ruimtelijke adaptatie vanaf 2018 in regio’s gaan samenwerken. In regio Rivierenland werkten de gemeenten en het waterschap al samen voor de waterketen (riool en waterzuivering). Het doel van deze samenwerking was het halen van een besparing van 13% op de uitgaven vanaf 2020. Dit doel is gehaald, ook dankzij de samenwerking.

Brede samenwerking ruimtelijke adaptatie

Samenwerking helpt dus. En daarom gaat regio Rivierenland op dezelfde manier samenwerken op gebied van ruimtelijke adaptatie. Twee gemeenten uit een andere regio (Lingewaard en Overbetuwe) sluiten bij Rivierenland aan. Vandaag ondertekenen 11 partijen een samenwerkingsovereenkomst en wordt de samenwerking formeel. De provincie Gelderland neemt deel aan de ruimtelijke adaptatie als een van de belangrijke stakeholders voor de regio.