Terugblik raadsvergadering 5 maart

7 maart 2019

Afscheid en welkom

Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van CDA-raadslid Riny Veenis-Missler. Monique Bettink-Pierik volgt haar op en legde de eed af.

Belangrijke besluiten

Wethouder Klein deelde mee dat 54% van onze inwoners in het buitengebied zich heeft aangemeld voor glasvezel. Dit is zeer goed nieuws! De gemeenteraad heeft besloten dat B.Z.S. een bijdrage krijgt voor het aan laten leggen van de kunstgrasvelden. Ook zal de gemeente garant staan voor de lening die de vereniging gaat afsluiten. Verder is de Verordening Blijverslening vastgesteld. Daarmee kunnen inwoners van gemeente Buren een goedkope lening krijgen om hun woning aan te passen, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De raad en het college spreken af dat ze de Blijverslening na 1 jaar evalueren.

Grote uitdagingen

De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Zo komt er een nieuwe Omgevingswet en gaan we aan de slag met duurzaamheid. Tijdens de raadsvergadering zijn de ambitienota Omgevingswet en de Startnotitie Klimaatvisie vastgesteld. In deze documenten staat op welke manier de gemeente vorm gaat geven aan deze belangrijke thema’s.

Gemeenteraad is bezorgd

Tenslotte heeft een deel van de gemeenteraad in een motie aangegeven dat ze bezorgd zijn over het tekort in het sociaal domein. Ook vinden ze dat het college hierover niet voldoende informatie heeft gegeven. De motie is niet aangenomen, maar het college zegt toe duidelijk naar inwoners te communiceren.