Terugblik Omgevingswandeling Ommeren

11 maart 2019

Afgelopen zaterdag 9 maart vond de Omgevingswandeling in Ommeren plaats. Naast inwoners van Ommeren waren een groot deel van de gemeenteraad, alle wethouders, de burgemeester en ook de pers aanwezig. Raadsleden Ellen van Dam en Wander van Laar organiseerden de wandeling en blikken met ons terug.

Allerhartelijkst

“De ontvangst in het heemkundig museum was allerhartelijkst. Na een kopje thee of koffie met een koek waren er appels voor de wandelaars en zijn we na de inleiding gaan wandelen met ruim twintig personen. In eerste instantie liep het merendeel in marstempo en viel de groep wat uit elkaar. Al snel hebben we elkaar gevonden op de Dokter Guepinlaan.”

Gastvrij ontvangen

“We hebben zichtlijnen, biotopen, monumentale bomen, wegen, trottoirproblemen en het verhuren van kamers (aan arbeidsmigranten) in Ommeren besproken. Na de huidige in- en uitgang van Fruit.nl werd kunstwerk De Kei toegelicht, dat mede door de inwoners van Ommeren is uitgekozen. De meningen over het kunstwerk zijn verdeeld. Na een bespreking over de bushalte zonder veilige opstelplaats zijn we de Canadalaan ingelopen. We zijn gastvrij ontvangen in De Breipot, een volledig zelfstandig buurthuis.”

Droog over

“Na deze pauze zijn we weer op pad gegaan. Planken over een sloot vormden het meest spannende deel van het traject. Iedereen heeft droog de overkant gehaald! Hierna wandelden we langs de Provincialeweg waar we een vuilniszak vol zwerfafval hebben geraapt. We zijn op de Ommerenveldseweg naar de school gelopen en hebben het parkeren en uitzicht voor de rotonde besproken, de school, containerteelt en de sportactiviteiten en zijn toen weer richting het Ommerense bos gelopen. We hebben afgesloten bij het museum.”

Ten slotte

Raadsleden Van Dam en Van Laar danken alle deelnemers en de pers voor hun aanwezigheid en belangstelling. Ze concluderen: “We hebben met elkaar, in wisselende samenstelling, veel gezien, veel besproken en de weergoden waren ons welgezind. De commentaren en bedankjes motiveren ons om een volgende Omgevingswandeling in de gemeente Buren te organiseren!”