Subsidie voor onderhoud van gemeentelijke monumenten

11 maart 2019

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Is uw monument aan onderhoud toe?
Voor 2019 heeft de gemeenteraad een subsidiebudget van € 20.000,- beschikbaar gesteld voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten. Dit gebeurt op basis van een advies van de Omgevingsdienst Rivierenland in overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Wilt u dit jaar in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage, dan ontvangen wij uw aanvraag graag voor 1 april 2019. Het college besluit na 1 april over de verdeling van het budget met betrekking tot de ingediende aanvragen.

In de Subsidieverordening monumenten Buren 2015 kunt u lezen welke kosten van onderhoud voor subsidie in aanmerking komen. Ook geeft de verordening aan op welke bedragen u minimaal en maximaal kunt rekenen. U vindt het document op de pagina Subsidie onderhoud gemeentelijk momument.

De uitvoering van de gemeentelijke subsidieverordening is in handen van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Uw aanvraag dient u in door middel van het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag mailen naar ingekomenpost@ODRivierenland.nl. of u stuurt de stukken naar Omgevingsdienst Rivierenland, t.a.v. W.M. Leenheer-Wessel, Postbus 6267, 4000 HG Tiel. Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u mevr. Leenheer-Wessel van de ODR bereiken onder nummer 0344-579 314.