Stimuleringslening voor stichtingen en verenigingen

9 april 2019

Verenigingen en stichtingen kunnen een stimuleringslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De Stimuleringslening is een lening voor onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van uw pand. Deze lening met lage rente kan helpen bij energiebesparing, waterbesparing, duurzame opwekking van energie en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie. Om in aanmerking te komen voor een Stimuleringslening moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening. De voorwaarden en condities kunt u lezen op de website www.svn.nl.

Aan de slag met duurzaamheid

De gemeente Buren gaat aan de slag met duurzaamheid! Op dit moment werken we aan een duurzaamheidsvisie. Energie is een groot onderdeel van deze visie. Gemeente Buren heeft zich namelijk aangesloten bij het Gelders Energieakkoord. Hiermee is de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we de energie die we gebruiken, duurzaam opwekken. Dit is in lijn met de plannen van de Rijksoverheid.

Het is geen makkelijk klus om als gemeente energieneutraal te worden. Er moet nog veel gebeuren. U kunt daarbij denken aan het oprichten van een energiecoöperatie, gasloos bouwen, energiebesparing bij woningen en bedrijven, duurzame opwekking door zonne-energie, windenergie, biomassa en het omschakelen naar elektrisch vervoer. Allemaal maatregelen die niet alleen de gemeente maar ook inwoners treffen.

Heeft u ideeën voor de gemeente? Wij stellen het op prijs als u mee wilt praten! Kijk voor meer informatie op onze webpagina over duurzaamheid.