Bijeenkomst extra ontsluiting Fruit NL

10 april 2019

Sinds jaar en dag verwerkt en verhandelt Fruit NL fruit en fruitproducten. Omdat het bedrijf in de kern Ommeren ligt zijn er venstertijden afgesproken waarbinnen de transportbewegingen moeten plaatsvinden. Fruit NL respecteert deze venstertijden, maar merkt ook dat door de groei van het bedrijf en de veranderende eisen van afnemers het steeds moeilijk wordt om hieraan te voldoen.

Samen met de provincie Gelderland en de gemeente Buren is gekeken om een toekomstbestendige oplossing te vinden. Aspecten als haalbaarheid, veiligheid, tijd, financiën en omgeving zijn hierbij meegenomen. Alles overwegende zijn partijen het eens dat een extra ontsluiting op de N320 de enige haalbare oplossing is.

Fruit NL wil haar plannen voor deze extra ontsluiting op de N320 graag aan u toelichten en uw vragen beantwoorden. Daarvoor wordt op donderdag 18 april 2019 een bijeenkomst georganiseerd in het Appelcafé, Zijveling 1 te Ommeren. U bent welkom tussen 19:00 – 20:30 uur.

Indien u verhinderd bent maar toch meer over de plannen wilt weten kunt u contact opnemen met mw. L. Hoogerwerf 06-12467353.