Burgemeester bezoekt diamanten huwelijkspaar in Zoelmond

15 april 2019

Namens het gemeentebestuur brengt burgemeester J.A. de Boer op woensdag 17 april 2019, om 15.45 uur een felicitatiebezoek aan het echtpaar de heer A. Prins en mevrouw W.A. Prins-van Hemert.

Het echtpaar Prins-van Hemert is die dag 60 jaar getrouwd.