Glasvezel

16 april 2019

Selecta infratechniek gaat voor KPN/Digitale Stad glasvezel aanbrengen in het buitengebied en zeven kleine kernen van de gemeente Buren. Dit voeren ze uit in zeven fases. Naar verwachting vinden de werkzaamheden half mei tot eind 2019 plaats. Daarna zijn de huisaansluitingen aan de beurt.

Werkwijze – open ontgraving

Een kabel kan op verschillende manieren in de grond worden aangebracht. Dit kan door een open ontgraving: een sleuf graven, de kabel uitrollen, de sleuf vervolgens weer dichten. Open ontgraven langs wegen kan alleen als er voldoende ruimte is in de berm. De bermen in het buitengebied zijn hiervoor vaak te smal. Wanneer dit het geval is, stelt de gemeente een gestuurde boring voor.

Werkwijze – gestuurde boring

Door middel van een gestuurde boring kan de kabel honderden meters sleufloos worden aangebracht. Ook wanneer er bomen in de berm staan, kan er niet altijd open worden ontgraven en zal er geboord moeten worden. Dit gebeurt om schade aan onder andere wegen, bomen en watergangen te voorkomen.