De raad vergadert 13 en 14 mei

7 mei 2019

Maandag 13 en dinsdag 14 mei zijn er informatiebijeenkomsten. Het doel hiervan is het verstrekken van informatie aan de gemeenteraad en andere belangstellenden.

13 mei Informatiebijeenkomst toelichting Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenten kunnen met andere overheidsorganisaties samenwerken op een bepaald gebied. Zo’n samenwerkingsverband wordt een gemeenschappelijke regeling genoemd. De gemeenteraad ontvangt elk jaar de jaarrekeningen en begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen. Om een beter beeld te krijgen van de organisaties die taken uitvoeren voor de gemeente Buren komen de organisaties toelichten wat zij in 2018 hebben gedaan (de jaarrekening) en in 2020 gaan doen (de begroting).
19.00 uur, Liendenzaal en Burenzaal

14 mei informatiebijeenkomst APV

De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) regelt zaken op het gebied van openbare orde en veiligheid en bescherming milieu en natuurschoon. Deze bijeenkomst is een verdiepende werksessie over de APV. Aan de orde komen deregulering, wetgeving en handhaving.
19.00 uur, Burenzaal

Voorbesprekingen

14 mei houdt de gemeenteraad voorbesprekingen. Het doel hiervan is beeldvorming en meningsvorming. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Voorbespreking I: 20.00 uur, Liendenzaal

 • 20.15 uur: Reactie Bouwstenen GGD Gelderland-Zuid
  De GGD heeft een Bouwstenennotitie opgesteld en vraagt de raden van alle deelnemende gemeenten om hierop te reageren.
 • 21.00 uur: Aanpassing huurovereenkomst Het Heerenlogement
  Het Heerenlogement in Beusichem huist in een pand dat eigendom is van de gemeente. De huurder wil er vier hotelkamers realiseren en heeft de gemeente om medewerking gevraagd. Het restaurant blijft onveranderd maar de mogelijkheid om te overnachten is goed voor het toerisme in de gemeente. De raad bespreekt het voorstel om een krediet van €150.000,- beschikbaar te stellen voor de verbouwing. Binnen 10 jaar betaalt de huurder dit via een hogere huur terug aan de gemeente.

Voorbespreking II: 20.00 uur, Raadzaal

 • 20.15 uur: Verklaring van geen bedenkingen voor Zandekkers
  Door de economische groei is er een grote vraag naar woningen. In uitbreidingsproject De nieuwe Zandekkers in Ravenswaaij waren alle woningen van fase 1 snel verkocht. In het bestemmingsplan staat dat de tweede fase in 2020 wordt gerealiseerd. Door de grote vraag naar woningen is het wenselijk dat dit eerder gebeurt. De raad bespreekt een verklaring van geen bedenkingen, wat betekent dat er van het bestemmingsplan afgeweken mag worden.
 • 21.00 uur: Strategische advisering en verantwoording
  Het college stelt de raad voor budget beschikbaar te stellen om twee strategische adviseurs aan te stellen op het gebied van financiën en personeelszaken.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. U kunt daarvoor contact opnemen met de griffier, dhr. G. van Droffelaar via griffier@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-11480209.

Welkom!

De vergaderingen van de raad zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik. U bent dan ook van harte welkom. De voorbesprekingen zijn ook live online te volgen via www.buren.nl > de gemeente > alles over de gemeenteraad. Alle vergaderstukken zijn daar ook te vinden. Via social media kunt u communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.