Werkzaamheden glasvezel

9 mei 2019

Selecta Infratechniek gaat in opdracht van KPN/Digitale Stad het glasvezelnetwerk aanleggen in het buitengebied en zeven kleine kernen van onze gemeente. Dit voeren zij uit in zeven fases. Naar verwachting vinden de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het hoofdtracé vanaf half mei tot eind 2019 plaats. Daarna zijn de huisaansluitingen aan de beurt.

Woningen schouwen

Tijdens deze werkzaamheden zijn er medewerkers die de woningen schouwen, zij lopen in hesjes van Digitale Stad en moeten zich kunnen identificeren. Bij het schouwen wordt gekeken waar de aansluiting in de woning afgemonteerd kan worden. Hierbij worden ook de woningen meegenomen die zich niet hebben aangemeld voor glasvezel. Dit wordt gedaan omdat er is besloten dat iedereen de kans krijgt om alsnog gratis glasvezel aan te laten leggen (zonder verplichtingen of financiële gevolgen). Tijdens dit proces worden er ook foto’s gemaakt die later bij de aanleg gebruikt kunnen worden. De bewoners ontvangen per e-mail het rapport over de schouw. Via deze link vindt u meer informatie over de aanleg van het glasvezelnetwerk.