De raad vergadert op 28 mei

21 mei 2019

De gemeenteraad vergadert op 28 mei vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Tijdens de raadsvergadering worden besluiten genomen over de onderwerpen die vorige week in de voorbespreking zijn behandeld. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking. Hieronder wordt een aantal bespreekpunten toegelicht.

Verklaring van geen bedenking project Zandekkers

Door de economische groei is er een grote vraag naar woningen. In uitbreidingsproject De nieuwe Zandekkers in Ravenswaaij waren alle woningen van fase 1 snel verkocht. In het bestemmingsplan staat dat de tweede fase in 2020 wordt gerealiseerd. Door de grote vraag naar woningen is het wenselijk dat dit eerder gebeurt. De raad bespreekt een verklaring van geen bedenking, wat betekent dat er van het bestemmingsplan afgeweken mag worden.

Aanpassing huurovereenkomst Het Heerenlogement

Het Heerenlogement in Beusichem huist in een pand dat eigendom is van de gemeente. De huurder wil er vier hotelkamers realiseren en heeft de gemeente om medewerking gevraagd. Het restaurant blijft onveranderd maar de mogelijkheid om te overnachten is goed voor het toerisme in de gemeente. De raad bespreekt het voorstel om een krediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de verbouwing. Binnen tien jaar betaalt de huurder dit via een hogere huur terug aan de gemeente.

Moties

Uit de vorige raadsvergadering volgen twee moties die nog behandeld moeten worden. Een motie is een verzoek van een raadslid aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Als de meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt, dan is deze aangenomen en onderneemt het college actie. Beide moties gaan over het ondernemersklimaat in gemeente Buren en wat daaraan verbeterd zou kunnen worden.

Volg de vergadering

De raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op deze pagina. Daar vindt u ook de live uitzending, zodat u de vergadering overal vandaan kunt volgen. Ook kunt u de vergadering hier achteraf terugkijken.

Volg de gemeenteraad

Via social media kunt u communiceren met de raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina. Als u op de hoogte wilt blijven, like dan de pagina. U kunt ons ook volgen via Twitter.