Openbare informatiebijeenkomsten 11 en 12 juni 2019

4 juni 2019

Volgende week vinden er twee openbare informatiebijeenkomsten plaats in het gemeentehuis in Maurik. Het doel van deze bijeenkomsten is het verstrekken van informatie aan raadsleden en andere belangstellenden.

11 juni, 19.00 uur, Burenzaal

Accommodaties zijn onmisbaar om onze kernen leefbaar te houden. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen rondom maatschappelijke voorzieningen die de visie op het gebruik en beheer van accommodaties aanzienlijk heeft veranderd. Wat verstaan we onder accommodaties? Wat is de gemeentelijke rol bij de accommodaties in onze gemeente en waar willen we naar toe? Het college informeert de raad hierover.

12 juni 19.00 uur, Burenzaal

Per 1 juli begint Avri met een nieuwe manier van afvalinzameling: omgekeerd inzamelen.
Tijdens deze bijeenkomst komen het proces en wat er nog moet gebeuren (tegen welke prijs) aan de orde.