Gescheiden afvalinzameling

4 juni 2019

Op 1 juli gaat het dan echt in: de nieuwe manier van afval aanbieden. We willen namelijk zuiniger omgaan met grondstoffen. Dat is goed voor het milieu – geloven we best. Maar wat betekent het nu praktisch voor u? Dit zijn de drie belangrijkste veranderingen op een rij:

1. Restafval brengt u zelf weg

De belangrijkste verandering is dit: bijna al het herbruikbare afval wordt opgehaald. Maar restafval brengt u voortaan zelf naar een ondergrondse container. In uw buurt zijn er twee die u met uw pas kunt openen. Uw grijze container wordt uw PD-container. Twee uitzonderingen:

  • Voor flatbewoners verandert er weinig: zij blijven al hun afval naar ondergrondse containers brengen. Net als nu. En PD-afval in zakken wordt wekelijks opgehaald.
  • Woont u in het buitengebied, dan houdt u uw eigen container voor restafval. Tenzij u bij Avri heeft aangegeven dat u graag de ondergrondse containers in de kern wilt gebruiken. In de tabel ziet u wat voor u van toepassing is.

2. Betalen per 30 liter restafval

  • Elk jaar betaalt u afvalstoffenheffing. De aanslag die u in 2020 krijgt, bestaat uit twee delen. Het eerste is het vaste basistarief voor 2020. Het tweede is de totaalprijs voor het restafval dat u in 2019 heeft aangeboden. U gaat betalen per 30 liter. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt – en omgekeerd.
  • In het basistarief zitten alle kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen. U betaalt dus niets extra voor het aanbieden van dit afval: glas en blik, papier en karton, textiel, gft en PD-afval (plastic verpakkingen en drinkpakken). Ook bij de milieustraat levert u de meeste soorten afval gratis in.
  • In de ondergrondse container voor restafval passen vuilniszakken van maximaal 30 liter (een middelgrote pedaalemmerzak). De kosten zijn € 1 per keer dat u de klep opent. Woont u in een flat of appartement en kunt u geen gft scheiden? Dan betaalt u € 0,80. Woont u in het buitengebied en houdt u uw eigen container? Dan betaalt u per leging € 4,67 (140 liter) of 8 euro (240 liter). Dus ook daarbij is het tarief een euro per 30 liter. U rekent al het restafval dat u dit jaar aanbiedt af via de aanslag afvalstoffenheffing van begin 2020.

3. Blik bij glas

Nog een laatste verandering. Voortaan mag u blik in de glasbak gooien. Wel zo makkelijk! Zo wordt ook dat hergebruikt – en komt het niet in uw restafval terecht. Dat scheelt weer.

Meer weten

Heeft u vragen? Of twijfelt u in welke bak uw afval moet? Kijk dan op www.afvalscheidenheelgewoon.nl.
Of bel het klantcontactcentrum van Avri via 0345 58 53 53.

Schema afval aanbieden vanaf 1 juli