Versterking "groen" vrijwilligersnetwerk gemeente Buren

18 juni 2019

In de gemeente Buren zijn veel inwoners actief als groenvrijwilliger in het buitengebied. Grote en kleinere vrijwilligersgroepen zetten zich actief in voor het beheer van landschapselementen, het inventariseren van planten en dieren, de organisatie van natuurexcursies of opruimen het van zwerfafval. We willen dit vrijwilligerswerk samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) succesvol houden en nog succesvoller maken. Bent u samen met andere inwoners of vrijwilligers als groenvrijwilliger actief in het buitengebied? Dan komen we graag met u in contact!

Vragenlijst

We vragen de vrijwilligersgroepen om een vragenlijst in te vullen over hun ervaring met het vrijwilligerswerk, eventuele knelpunten en welke kansen zij zien. Daarmee kunnen we bepalen hoe de vrijwilligersgroepen werken, welke wensen ze hebben en waar ze behoefte aan hebben. De uitkomst van de vragenlijsten, vormt de basis voor een programma om het netwerk van vrijwilligersgroepen en bewonersinitiatieven in de gemeente te ondersteunen.

Ervaring uitwisselen en samen optrekken

Uit een peiling onder bestaande vrijwilligersgroepen in andere gemeenten blijkt dat vrijwilligers behoefte hebben om elkaar te leren kennen. Vrijwilligers van verschillende groepen willen graag ervaringen uitwisselen en meer samen optrekken. In samenwerking met SLG inventariseren we welke behoeften de actieve groene vrijwilligersgroepen in de gemeente Buren hebben. We kunnen dan een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Gelderland voor een programma dat meerdere jaren zal lopen.

We zijn op zoek naar de vrijwilligers(groepen) die actief zijn in de gemeente Buren. Is uw groep nog niet benaderd, neem dan voor 8 juli contact op met SLG via info@landschapsbeheergelderland.nl.