Jaarverslag Wet Kinderopvang

20 juni 2019

Op 18 juni 2019 stelde het college van burgemeester en wethouders een verslag vast van alle toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in een kalenderjaar in het kader van de Wet Kinderopvang heeft gedaan.
Uit het verslag blijkt dat alle kindercentra in de gemeente Buren zijn geïnspecteerd en dat in 2018 aan alle tekortkomingen opvolging is gegeven.

jaarverslag kinderopvang 2018