Succesvolle renovatie voetbalveld door BVV

10 juli 2019

De renovatie van het tweede voetbalveld van SV Buren is onlangs afgerond. Voor het eerst heeft de gemeente de voorbereiding, aanbesteding, directie en uitvoering van de renovatie losgelaten en in handen gegeven van de BVV (in oprichting).

Renoveren

Na een zorgvuldig en objectief doorlopen aanbestedingstraject, waarbij ook naar lokale partijen is gekeken, heeft de firma J.C. van Veldhuizen uit Lunteren opdracht gekregen om het veld te renoveren. De in samenspraak met het bestuur van SV Buren gemaakte keuze voor Van Veldhuizen was mede gebaseerd op prijs, referenties en indruk/eerste ervaring.

Resultaat

Zowel qua planning, financiën (geen meerkosten), uitvoering en oplevering is het proces uitstekend verlopen. De verwachting is dat het veld midden september in gebruik genomen kan worden voor de eerste wedstrijden.

De heer A. van Arkel, verantwoordelijk bestuurslid van SV Buren en vrijwel dagelijks betrokken bij het project, laat desgevraagd weten: “Ik vind dat dit project vanaf de verkennende gesprekken met de vier aannemers en hierna de beoordelingen van de aanbiedingen zeer constructief en fijn verlopen is. De werkzaamheden zijn door de firma Van Veldhuizen op een zeer professionele manier volgens planning uitgevoerd, ondanks de tegenvallers met de verlichtingskabels van de velden. De samenwerking en communicatie met de aannemer is als zeer positief ervaren. Iedere ochtend even een korte afstemming onder het genot van een kopje koffie heeft tot een goed resultaat geleid. Een project kan alleen goed verlopen als beide partijen goed samenwerken en elkaar op een positieve manier aanvullen en aanspreken”.

Dick van Ommeren, waarnemend voorzitter van de BVV, laat in een reactie weten: “In meerdere opzichten is dit een prima ervaring en testcase voor toekomstige aanbestedingen geweest. Vanuit kostenoogpunt, zonder dat dit ten koste van de kwaliteit is gegaan, en door de wijze waarop dit traject gelopen is. Transparant en door de club er nadrukkelijk bij te betrekken, waardoor je medeverantwoordelijkheid en eigenaarschap creëert. Zaken die zich uiteindelijk altijd terugvertalen in het resultaat. Ik durf gerust te stellen dat hier sprake was van een win-win situatie”.

Wethouder Keller: “Voorgaande jaren was steeds sprake van een overschrijding van het jaarlijkse budget van € 40.000,- voor de renovatie van een voetbalveld. Het is de BVV gelukt om de recente renovatie van het tweede veld van SV Buren ruimschoots binnen dit budget uit te voeren. De onderhoudsadviseur van de gemeente heeft het renovatieproces tot en met de oplevering vanaf de zijlijn gevolgd en is zeer enthousiast, want ook in kwalitatief opzicht is de renovatie een succes. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst.”