Buurten over Ingen

10 juli 2019

We vinden het als gemeente Buren belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken. Daarom komen medewerkers van de gemeente naar Ingen toe om samen met u te praten over de toekomst van Ingen. U bepaalt wat er op de agenda komt! Zowel voor de korte als lange termijn. U kunt denken aan de toekomst van uw dorp, wegen, het groen, maar ook de sociale aspecten.

Maatwerk voor de kernen

De gemeente Buren bestaat uit vijftien verschillende kernen, met ieder hun eigen kernmerken en ideeën. De kernen zijn de plekken waar u zich mee verbonden voelt en waar u zich voor wil inzetten. Voor een betere samenwerking tussen de inwoners en de gemeente, wil de gemeente Buren niet één standaardwerkwijze over de hele gemeente uitrollen, maar maatwerk leveren voor de kernen. Hoe deze samenwerking het beste kan, gaan wij ontdekken in 2019. Dit gebeurt samen met inwoners, de dorpsorganisaties en andere betrokkenen. De komende maanden ervaren we in de praktijk hoe de samenwerking het beste werkt in Ingen, Ravenswaaij en Zoelen.

De bijeenkomst vindt vandaag plaats (woensdag 10 juli), van 19.30 uur tot 21.30 uur. Locatie is het Dorpshuis ‘In de Gaard Ingen’, Dr. A.R. Holplein 13-15 in Ingen. Meer informatie over Kerngericht Werken kunt u vinden op www.buren.nl/kerngerichtwerken.