Omgevingsdiensten en Waterschap Rivierenland slaan de handen ineen voor schoon water

16 juli 2019

Waterschap Rivierenland en de Omgevingsdiensten van de regio’s Arnhem (ODRA), Nijmegen (ODRN) en Rivierenland (ODR) slaan de handen ineen. De vier organisaties willen dat de riolering en waterzuiveringsinstallaties minder belast worden met te veel afvalwater of een te hoge concentratie aan verontreinigde stoffen in het afvalwater. Op 3 juni ondertekenden zij daarom de ‘samenwerkingsovereenkomst indirecte lozingen’.

Samenwerkingsovereenkomst

In de overeenkomst staan afspraken om met elkaar een doelmatige aanpak af te stemmen. Kees Vonk, secretaris-directeur van Waterschap Rivierenland: “Door aan de voorkant bij bedrijven het te lozen afvalwater goed te reguleren, neemt het risico op overbelasting van het riool en het zuiveringssysteem fors af. Wij zijn blij met deze samenwerking, die moet leiden tot schoner water en lagere kosten voor onze burgers.“ Een van de afspraken in de overeenkomst is dat Omgevingsdienst Rivierenland twee vaste toezichthouders gaat inzetten die zich richten op het toezicht van bedrijven die afvalwater lozen. Zij gaan ook bedrijven controleren in de gebieden rondom Nijmegen en Arnhem. Verder gaat ook het waterschap extra toezichthouders aanstellen.