Milieueffectrapportage nieuwbouw en verandering varkenshouderij Sebava ter inzage

13 augustus 2019

In 2017 is varkenshouderij Sebava aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath afgebrand. Na de sanering is het bedrijf gestart met plannen voor herbouw. Deze zijn in een volgende fase beland: die van de milieueffectrapportage. Deze ligt tot en met 8 september ter inzage. Hierna leest u, hoe u hierop kunt reageren als u dit wenst.

Website Sebava

De informatie over de plannen voor herbouw kunt u vinden op de volgende website: www.sebava-kapel-avezaath.nl. Hier kunt u onder andere zien hoe de herbouw eruit komt te zien, welke bedrijfsvoering het wordt en wat de effecten zijn.

Effecten op het milieu

Voordat de vergunning definitief verleend kan worden, moet er een afweging plaatsvinden voor het milieu. Dit gebeurt met een milieueffectrapportage (de afkorting hiervan is: MER). Een milieueffectrapportage brengt de milieueffecten in beeld voordat er een formeel besluit wordt genomen.

Milieueffectrapportage inzien

De milieueffectrapportage ligt tot en met 8 september 2019 ter inzage. Indien u dit wenst kunt u schriftelijk uw reactie kenbaar maken bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De provincie heeft dit gepubliceerd in het Provinciaal blad en in de Staatscourant.

Met dit bericht brengen wij het bovenstaande extra onder uw aandacht. U kunt de publicatie vinden via www.officielebekendmakingen.nl. De directe link is: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-42642.pdf.