Kerngericht werken: inloopmomenten Zoelen

13 augustus 2019

We zijn bezig met het project ‘Kerngericht werken’. We willen dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. Elke kern is anders, daarom zijn we niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar willen we maatwerk leveren voor elke kern. Hoe dit eruit ziet, gaan we ontdekken met Kerngericht werken.

Zoelen

Zoelen is één van de pilotkernen. Inwoners gaven aan dat er behoefte is aan een vast inloopmoment en een vast contactpersoon. Daarom zijn we begonnen met inloopmomenten voor Zoelen.

Nieuwe data inloopmomenten

De contactambtenaar voor Zoelen (Ranesh Balla) zal aanwezig zijn bij de inloopmomenten. Hier kunt u terecht voor vragen over de gemeente of over de actiepunten van Kerngericht werken in Zoelen. De inloopmomenten zijn op:

  • Woensdag 7 augustus: 13.00 – 15.00 uur
  • Dinsdag 20 augustus: 13.00 – 16.00 uur

De inloopmomenten vinden plaats in de kerk (Kerkstraat 2 in Zoelen). Meer informatie over Kerngericht werken kunt u vinden op onze website: www.buren.nl/kerngerichtwerken.