Kerngericht werken: inloopmomenten Zoelen

12 september 2019

De gemeente Buren is bezig met het project Kerngericht Werken. Wij willen dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar wil ze maatwerk leveren voor elke kern. Wat het maatwerk is, gaan we ontdekken met het project Kerngericht Werken.

Zoelen is een pilotkern. Inwoners gaven aan dat er behoefte was aan een vast inloopmoment en een vaste contactpersoon voor Zoelen, daarom zijn wij begonnen met inloopmomenten voor Zoelen.

Nieuwe data inloopmomenten

Bij de inloopmomenten kunt u terecht voor vragen over de gemeente of over de actiepunten van Kerngericht Werken in Zoelen. De inloopmomenten zijn op:

  • Maandag 23 september 13.00 – 16.00 uur
  • Woensdag 16 oktober 19.00 – 21.00 uur
  • Dinsdag 29 oktober 10.00 – 12.00 uur

De inloopmomenten vinden plaats in de kerk (Kerkstraat 2 in Zoelen). Meer informatie over Kerngericht werken kunt u vinden op onze website: www.buren.nl/kerngerichtwerken.