Start pilot landbouwvoertuigen en fietsers

20 augustus 2019

De gemeente Buren, gemeente West-Betuwe en Regio Rivierenland slaan de handen ineen om de verkeersveiligheid op schoolroutes te verbeteren. Op een aantal van deze routes mengen landbouwvoertuigen zich met het fietsverkeer. Dat zij samen en tegelijkertijd dezelfde weg gebruiken, is niet optimaal.

In samenwerking met adviesbureau XTNT starten we na de zomervakantie een pilot in het teken van verkeersveiligheid. In deze pilot brengt XTNT de situatie eerst verder in kaart, waarna zij onderzoeken of en hoe landbouwvoertuigen mogelijk de fietsspits kunnen mijden. Daarnaast wordt gekeken of het gecombineerd gebruik van de belangrijke routes op een veiligere manier mogelijk is.

De aanpak bestaat onder andere uit verschillende werksessies en gesprekken met de betrokken landbouwbedrijven en scholen, om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Daarnaast worden de verkeerssituaties geobserveerd. Op basis van de verkregen informatie worden verschillende maatregelen bedacht en geïmplementeerd. Om de effectiviteit van de maatregelen te meten, vindt een evaluatie plaats.

Wilt u meedenken over deze situatie? Neem dan contact op met Ranesh Balla via 14 0344 of rballa@buren.nl.