Cursus Eerste hulp bieden bij “verwarde” mensen

11 september 2019

Wat doet u als een geliefde, vriend, familielid, buurvrouw of leerling een paniekaanval krijgt, het bed niet meer uitkomt of steeds somberder wordt?

Cursus Mental Health First Aid (MHFA)

Deze cursus vergroot uw kennis over psychische aandoeningen. Zo krijgt u veel informatie over veelvoorkomende psychische aandoeningen (depressie, angst, middelengebruik, psychose). Ook leert u situaties beter inschatten. U ontwikkelt vaardigheden om te kunnen handelen, bij zowel mensen met beginnende psychische problemen als bij mensen die in een crisis verkeren.

Aanvullende informatie

De cursus is voor inwoners, vrijwilligers en werkenden zónder of met weinig kennis van de geestelijke gezondheidszorg. Het wordt gefinancierd vanuit subsidie van ZonMW. De cursus start op dinsdag 29 oktober van 13.30 – 16.30 uur. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde trainers en bestaat uit vier bijeenkomsten, verspreid over vier à vijf weken. De locatie is de brandweerkazerne in Beusichem. Er kunnen maximaal vijftien deelnemers deelnemen. Heeft u belangstelling om mee te doen? Meldt u dan aan bij Lia van Beusichem via lbeusichem@buren.nl of telefonisch via 14 0344.

Ervaring van een deelnemer: “Door de cursus heb ik meer inzicht en begrip voor de psychische klachten van mensen, en hoe te kunnen handelen om ze te helpen. Een echte aanrader om deze cursus te volgen”.