Incontinentiemateriaal voorlopig niet apart ingezameld

21 januari 2020

Elke gemeente in de regio gaat anders om met de inzameling van incontinentiemateriaal en dat kan voor inwoners verwarrend zijn. Elke gemeente bepaalt zelf of ze incontinentiemateriaal inzamelen, hoe ze dat doen en wanneer ze daarmee beginnen. Dit kan dus per gemeente verschillen.

Bij de inzameling van incontinentiemateriaal spelen twee zaken mee:

  • Duurzaamheid (minder restafval).
  • Service naar de inwoners.

Duurzaamheid

De verwerker van luiers heeft op dit moment geen ruimte om dit materiaal te verwerken. Daarom kunnen luiers nu niet apart ingezameld worden. In 2020 besluit de afvalverwerker (ARN) of ze een nieuwe reactor gaan bouwen. Daarna moet deze nog gebouwd worden. Tot die tijd kunnen luiers niet apart verwerkt worden en worden ze met het gewone restafval verbrand.

Enkele gemeenten in Rivierenland – zoals West Maas en Waal – hebben desondanks besloten toch luiers apart in te zamelen. Deze luiers worden niet hergebruikt, maar bij het restafval gevoegd.

Twee typen afval

Het gaat hier om twee soorten afval 1. Babyluiers en 2. Incontinentiemateriaal.

Babyluiers
In principe kost het een inwoner met het nieuwe inzamelsysteem (per 1 juli 2019) niet meer geld om het afval weg te brengen. De prijs/capaciteit van de vuilniszakken was toen hetzelfde als nu. Mensen met babyluiers gaan hier dus niet op achteruit. Of en wanneer babyluiers apart worden ingezameld hangt af van de afweging van de gemeenteraad van de gemeente waar je woont.

Incontinentiemateriaal
Voor inwoners met incontinentie kan het nieuwe afvalinzamelingssysteem duurder uitpakken omdat ze liever dagelijks een zak weggooien en niet willen wachten totdat deze vol is. Dan ben je natuurlijk wel duurder uit. Een optie zou kunnen zijn dat inwoners hiervoor een kleine financiële vergoeding krijgen. Ook hierover moet de gemeenteraad een afweging maken.

Stand van zaken

Gezien het bovenstaande hebben wij in de gemeente Buren besloten om nu geen containers voor incontinentiemateriaal in te voeren. De situatie bekijken we opnieuw, zodra er meer bekend is over de mogelijkheden tot hergebruik.