Blij met uw vragen over WOZ-waarde of belastingaanslag

18 maart 2020

De afgelopen weken hebben wij veel telefoontjes mogen ontvangen met uw vragen over de belastingaanslag of de WOZ-waarde. Wij zijn blij met deze belangstelling. In een telefoongesprek leggen wij u graag uit hoe de WOZ-waarde tot stand komt, of waarom een belastingaanslag is opgelegd.

Blijft u daarom vooral bellen met uw vragen over de WOZ-waarde. Het team Belastingen is ook de komende weken beschikbaar via het algemene nummer 14 0344.

Iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur zitten medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden. Kunnen wij uw vraag niet direct beantwoorden? Dan bellen wij u terug.

Via onze website vindt u een link naar een filmpje van de Vereniging Eigen Huis. Hierin wordt toegelicht hoe de WOZ-waarde tot stand komt.

Misverstand

Wij krijgen regelmatig de opmerking dat de WOZ-waarde niet de marktwaarde zou zijn, maar slechts een percentage van de waarde. Dit is niet correct. De WOZ-waarde die voor 2020 is vastgesteld, vertegenwoordigt de marktwaarde van uw woning op de waardepeildatum 1 januari 2019. Daarnaast wordt gekeken naar de toestand van uw woning aan het begin van het kalenderjaar, dus op
1 januari 2020.

Onze bezoekservice opgeschort vanwege het coronavirus

U bent van ons gewend dat de taxateur de eerste weken direct op pad gaat om uw woning inpandig op te nemen. Dit kan helaas niet doorgaan in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Wij gaan weer inpandige opnames verzorgen zodra dit is toegestaan. Heeft u al een afspraak met de taxateur? Dan wordt deze afspraak in overleg met u verzet.

Kostbare procedures

Twijfelt u aan de WOZ-waarde van uw huis? Neem dan contact op met de taxateur. Dat kan leiden tot een lagere waarde en dus een lagere belastingaanslag. Bovendien wordt een kostbare bezwaarprocedure voorkomen.

Dat geldt zeker voor de commerciële bureaus die op basis van ‘no cure, no pay’ bezwaar maken namens particulieren. Als deze bureaus gelijk krijgen, is de gemeente verplicht hun een kostenvergoeding te betalen die soms oploopt tot € 1.000.

In totaal was de gemeente Buren hier vorig jaar ongeveer € 20.000 aan kwijt. Daar komen de kosten van de inzet van medewerkers nog bovenop.

Onze taxateur hierover: “Het is prima dat die bureaus er zijn, maar we hebben liever dat mensen direct contact met ons opnemen. Wij kunnen uitleggen hoe de waarde is bepaald. Dat doen we uitermate zorgvuldig, maar er kunnen altijd foutjes in zitten. Vaak komen we er in onderling overleg uit. Als de uitkomst niet bevalt, kan iemand altijd nog naar zo’n bureau stappen of zelf bezwaar maken. Het één sluit het ander niet uit.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Belastingen, WOZ en MijnOverheid op onze website. U vindt daar het antwoord op de meest gestelde vragen. Ook kunt u uw taxatieverslag opvragen met behulp van DigiD. In het taxatieverslag staat, hoe wij uw WOZ-waarde hebben bepaald. Kijk bij het onderwerp ‘WOZ-waarde/taxatieverslag‘ voor meer informatie.