De raad vergadert 9 juni 2020

3 juni 2020

Dinsdag 9 juni om 19.00 uur houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van de voorbespreking is beeldvorming en meningsvorming. De onderwerpen voor de komende raadsvergadering worden voorbesproken. Tijdens de voorbespreking komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

• Beleidsnota garantstellingen 2020-2023 voor amateurverenigingen en culturele instellingen

Amateurverenigingen en culturele instellingen kunnen de gemeente vragen om financiële hulp door garant te staan voor een lening. De gemeenteraad bespreekt de beleidsnota waarin alle regels staan rondom de mogelijkheden voor zo’n garantstelling. Het doel is duidelijkheid voor iedereen en een gelijke behandeling van alle aanvragen.

• Strategisch vastgoedbeheer dorpshuis ’t Klokhuis en voormalig jeugdhonk in Maurik

’t Klokhuis (Sterappelhof 7) en het voormalig jeugdhonk (Sterappelhof 7a) in Maurik zijn eigendom van de gemeente, maar deze heeft de panden momenteel niet nodig. In de toekomst kan dat anders zijn. Het college vraagt daarom aan de gemeenteraad om ermee akkoord te gaan om de grond te behouden en het dorpshuis en voormalig jeugdhonk aan twee partijen in erfpacht uit te geven. De beheerstichting van ’t Klokhuis moet een lening afsluiten om het pand van de gemeente te kunnen kopen, de gemeente kan daarvoor garant staan. Het jeugdhonk wordt verhuurd of in erfpacht uitgegeven aan een commerciële partij. Het eerdere besluit van de gemeente om ’t Klokhuis te slopen wordt hiermee teruggedraaid. Het volledige sloopbudget van € 190.000 kan ingezet worden om de asbesthoudende golfplaten van het dak te verwijderen en een nieuw en geïsoleerd dak terug te plaatsen.

• Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023

De politiecijfers laten de laatste jaren een algemene positieve daling zien. Om de gemeente Buren veilig te houden, is het tijd voor een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid.
Hierin staan onder meer de visie op veiligheid en de prioriteiten voor de komende periode. In het veiligheidsbeleid wordt de komende jaren veel aandacht besteed aan High Impact Crimes (zoals woninginbraken, overvallen en geweld), ondermijning (drugscriminaliteit, fraude), zorg en veiligheid, veiligheid in het buitengebied en sociale veiligheid.

• Nieuw beleid begraafplaatsen 2019-2029

In dit beleidsplan staat hoe de gemeente de staat van de begraafplaatsen kan verbeteren door uitstraling (beplanting en bestrating) en door herinrichting van bestaande grafvelden. Ook worden de tarieven en perioden van grafrecht aangepast.

Rechtstreeks naar raadsvergadering

Het komt voor dat onderwerpen niet worden voorbesproken maar rechtstreeks naar de gemeenteraad gaan. Dat is onder meer het geval met onderstaande punten. Deze komen aan de orde in de raadsvergadering van 23 juni.

  • Algemene Plaatselijke Verordening 2020
  • Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Buren 2020-2024
  • Definitieve verklaring van geen bedenkingen Beusichem, Hoogendijck
  • Aanwijzingsprocedure voor de lokale omroep voor de gemeente Buren

Openbaar, zonder publiek

Om het aantal personen tot een minimum te beperken zal de vergadering zonder publiek plaatsvinden. Volgens de Gemeentewet moet de raad in het openbaar vergaderen, zodat inwoners en andere belangstellenden het debat en de besluitvorming kunnen volgen. Ook zonder publiek is de vergadering openbaar, deze wordt namelijk live uitgezonden via de website van de gemeente. U vindt de uitzending op buren.nl/gemeente > live-uitzendingen.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. U kunt op die manier reageren op een punt dat op de agenda staat of aandacht vragen voor een ander onderwerp. Door de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus kunt u niet tijdens de vergadering inspreken. Wel kunt u uw inspreekreactie via e-mail sturen. Wilt u inspreken? Neem dan contact met de griffier, dhr. G. van Droffelaar via griffie@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-11480209.

Agenda en vergaderstukken

De agenda en bijbehorende vergaderstukken vindt u via buren.nl/gemeente > agenda en vergaderstukken. Klik op de datum van de vergadering en alle informatie verschijnt op uw scherm.