Glasvezel gemeente Buren: vragen en antwoorden

19 december 2018

De gemeenteraad van Buren heeft op 18 december besloten om niet deel te nemen aan de regionale samenwerking om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Dit omdat het bedrijf Glasvezel buitenaf zich heeft gemeld om de aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gemeente te verzorgen. Wij informeren u graag over wat dit voor u betekent.

Wat ging eraan vooraf?

Omdat er geen commerciële partijen waren die glasvezel in onze regio wilden aanleggen, zijn we dit als regio zélf gaan regelen. We kwamen tot een plan voor glasvezel voor alle adressen in het buitengebied waar uitsluitend een koperaansluiting aanwezig is. Hierbij zou de gemeente Buren garant staan voor een bedrag van € 10,7 miljoen. In  september 2018 meldde er zich alsnóg een commerciële partij die glasvezel wilt aanleggen in gemeente Buren, namelijk: Glasvezel buitenaf.

Aan wie levert Glasvezel buitenaf glasvezel?

Het bedrijf Glasvezel buitenaf wil de aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gemeente verzorgen. Hierbij hoeft de gemeente niet financieel garant te staan. Maar wat nog belangrijker is: Glasvezel buitenaf biedt (op termijn) álle adressen de kans om mee te doen, dus niet alleen de adressen in het buitengebied met een koperaansluiting. Ook inwoners die nog over een coax- of andere aansluiting beschikken die niet goed genoeg is voor snel internet kunnen meedoen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat zowel ondernemers als ook inwoners in het buitengebied en de kernen kunnen beschikken over een snelle internetverbinding.

Wat betekent dat in de praktijk?

Glasvezel buitenaf start in januari 2019 met de vraagbundeling. Ze onderzoeken wie er gebruik wil maken van een glasvezelaansluiting via hun bedrijf en sluiten contracten af. Ook organiseren ze informatieavonden voor bewoners van het buitengebied. Zij leggen de voorwaarden daarbij duidelijk uit, denk aan de kosten en de keuze uit dienstaanbieders waarbij u een abonnement kunt afsluiten. Naast een abonnement bij een dienstaanbieder betalen inwoners van het buitengebied een vastrechtvergoeding. Glasvezel Buitenaf onderzoekt eerst de behoefte bij de adressen die bij het regio-plan zijn betrokken. Dat zijn de adressen in het buitengebied met een koperaansluiting. Als minimaal 50% hiervan meedoet, starten ze vermoedelijk al in het tweede kwartaal van 2019 met de aanleg. Als er nog te weinig interesse is, dan gaat de aanleg nu niet door.

Wilt u meer weten?

Als gemeente verlenen wij alle medewerking om de aanleg van glasvezel zo snel mogelijk te realiseren. Heeft u vragen over het plan en het aanbod van Glasvezel buitenaf? Kijk dan op www.glasvezelbuitenaf.nl of bel naar 088-7585800.

Meer informatie:

Persbericht Glasvezel voor iedereen die wil in Buren

Glasvezel buitenaf start dit jaar nog met glasvezelcampagne in gemeente Buren