Discussie over breedband

20 december 2018

Vanaf 2014 hebben 10 samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland zich ingespannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Hiervoor is begin 2018 toestemming gekomen vanuit de Europese Unie. De voorwaarden die aan de aanleg van dit netwerk zijn gesteld is voor een meerderheid van de raad  geen passende oplossing. In de raadsvergadering van 18 december 2018 werd dit voorstel door een grote meerderheid van de raad afgewezen. Alleen de fracties van CDA en D66 stemden voor dit voorstel.

De raad wil glasvezel voor iedere inwoner die dit wil. De raad met besloten niet voor eigen rekening en risico een netwerk aan te leggen, maar gaat dit doen met een marktpartij. Via een motie werd dit vastgelegd.