De raad vergadert op 8 januari 2019

27 december 2018

De Voorbespreking van 8 januari 2019 komt te vervallen.

Dinsdag 8 januari zijn er twee informatiebijeenkomsten. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent dan ook van harte welkom.

Informatiebijeenkomsten

Verdieping begrotingsthema’s

Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de thema’s die opgenomen zijn in de begroting van 2019. De volgende thema’s staan deze avond centraal: klimaat en duurzaamheid, kerngericht werken en regionale economie. Burenzaal, 19.00 uur

Teisterbant – kaders woningbouwontwikkeling

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het plan Teisterbant te Kerk-Avezaath worden toegelicht. Burenzaal, 20.00 uur.

Volg de gemeenteraad Via de onderstaande social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. De gemeenteraad beschikt ook over een Facebookpagina. Als u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van de raad of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina.