Beleidsregels evenementen

2 januari 2019

De burgemeester maakt bekend dat hij op 19 december 2018 besloten heeft om het evenementenbeleid te herzien. Dit is vastgelegd in twee besluiten:

Evenementen worden sinds enkele jaren in risicocategorieën ingedeeld van laag naar hoog risico: een A-, B- of C-classificatie.

De belangrijkste wijziging in de beleidsregels is dat geen meerjarige vergunningen meer worden verleend voor evenementen met een zogenoemde B-, of C-classificatie. Dit zijn bijvoorbeeld tentfeesten of festivals. In de praktijk bleek in de afgelopen jaren dat een evenement gedurende de looptijd van de meerjarige vergunning zodanig veranderde (bv. door groei van het aantal bezoekers of plaatsing van een andere tent) dat de eerder verleende vergunning het evenement niet meer dekte. Met de toegenomen aandacht voor veiligheid tijdens evenementen, vindt de burgemeester het niet langer verantwoord om een vergunning voor meerdere jaren te verlenen.

Evenementen met een C-classificatie komen tot nu toe niet voor in de gemeente Buren (dit is bijvoorbeeld een evenement als Appelpop).

Bij de beleidsregels stelde de burgemeester een nieuw aanvraagformulier voor evenementen vast. Het nieuwe formulier sluit beter aan bij de vragen die advies- en hulpdiensten hebben bij het beoordelen van de aanvraag. Daarnaast leidt het formulier de aanvrager beter door de gevraagde informatie. Er wordt op dit moment gewerkt aan een digitaal invulbare versie van het aanvraagformulier. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze op de website gepubliceerd.

De bovengenoemde besluiten traden in werking op 1 januari 2019 en zijn te vinden op www.buren.nl/onderwerp/evenement-organiseren-vergunning-of-melding/