De raad vergadert op 15 januari 2019, 19.00 uur

9 januari 2019

Dinsdag 15 januari is er een informatiebijeenkomst. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1 in Maurik. U bent dan ook van harte welkom.

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2021 ingevoerd. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving en het omgevingsrecht. Er is sprake van een grote verandering voor gemeenten. Uitgangspunten zijn dat ‘de klant’, ofwel de burger, ondernemer of maatschappelijke organisaties, meer centraal komt te staan, dat de overheid meer gaat sturen op doelen en minder op regels en dat er meer ruimte komt voor maatwerk. Daarmee speelt de wet in op de veranderingen in de samenleving. De samenleving verandert steeds sneller en de huidige vorm van planologie dient op die veranderingen in te spelen met nieuwe beleidsinstrumenten, die deze ruimte voor maatwerk kunnen bieden.

Het programma voor deze avond bestaat uit vier onderdelen:

  1. Presentatie over de concept ambities voor de invoering van de Omgevingswet
  2. Rollen en dillema’s bij de invoering van de Omgevingswet
  3. Presentatie over de pilot huisvesting arbeidsmigranten
  4. Gesprek over de rol van de raad in de Omgevingswet

Liendenzaal, 19.00 uur

Volg de gemeenteraad

Via LinkedIn, Twitter en Facebook kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Als u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van de raad of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de Facebookpagina.