Glasvezel gemeente Buren: nieuwe aanbieder

11 januari 2019

De Digitale Stad doet, in samenwerking met KPN. inwoners van het buitengebied van gemeente Buren een aantrekkelijk aanbod voor de aanleg van glasvezel. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen vrijdag 11 of zaterdag 12 januari een brief van De Digitale Stad. Glasvezel buitenaf trekt zich als initiatiefnemer terug. De informatieavonden die volgende week gepland stonden, gaan dan ook niet door.

Ruim 3.200 adressen in ons buitengebied en de kleinste kernen ontvangen per brief een aanbod van De Digitale Stad. Als minimaal 50% van de adressen meedoet, betekent dit dat de aanleg ook daadwerkelijk doorgaat.

Het aanbod

Als inwoners binnen twee maanden na de oplevering een abonnement afsluiten bij één van de providers, hoeven zij géén aansluitkosten te betalen. Wanneer je wél een aansluiting wilt, maar nog niet binnen twee maanden een abonnement afsluit, betaal je €250. Inwoners kunnen kiezen uit alle providers die zijn aangesloten op het landelijke glasvezelnetwerk, denk aan onder andere KPN, T-Mobile, XS4ALL, Tele2 en Telfort. De Digitale Stad organiseert binnenkort informatieavonden. Hier worden inwoners nog voor uitgenodigd.

Meer informatie

Als gemeente verlenen wij alle medewerking om de aanleg van glasvezel zo snel mogelijk te realiseren. Heeft u vragen over het plan en het aanbod van De Digitale Stad? Kijk dan op www.digitale-stad.nl/buren of bel naar 085-0711944.

Wat ging eraan vooraf?

Omdat er geen commerciële partijen waren die glasvezel in onze regio wilden aanleggen, zijn we dit een aantal jaar geleden als regio zélf gaan regelen. We kwamen tot een plan voor glasvezel voor alle adressen in het buitengebied waar uitsluitend een koperaansluiting aanwezig is. Hierbij zou de gemeente Buren garant staan voor een bedrag van € 10,7 miljoen. In september 2018 meldde er zich alsnóg een commerciële partij die glasvezel wilt aanleggen in gemeente Buren, namelijk: Glasvezel buitenaf. De gemeenteraad van Buren heeft op 18 december daarom besloten om niet deel te nemen aan de regionale samenwerking om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Nadat Glasvezel buitenaf de campagne en vraagbundeling opgestart heeft, meldde De Digitale Stad i.s.m. KPN zich bij de gemeente Buren.