Subsidiekansen voor sportverenigingen

11 januari 2019

Woensdag 9 januari 2019 heeft de gemeente Buren sportorganisaties geïnformeerd over de wijziging in de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019. De uitleg ging over de wijziging per 1 januari 2019 van de wet over de btw-sportvrijstelling en de subsidies die het Rijk ter compensatie heeft ingesteld.

Het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid tot sportbeoefening is vrijgesteld van btw. De btw op de kosten die daarop betrekking hebben kan niet worden verrekend en vormt een kostenpost. Ter compensatie is er subsidie voor kosten van onderhoud en investeringen in accommodaties, verduurzaming, en aanschaf en onderhoud van sport- en spelmateriaal. Voor de subsidiepot geldt ‘op is op’, maar de pot wordt, in elk geval voor vijf jaar, jaarlijks weer gevuld. Duidelijk werd dat het – vooral voor kleine amateursportorganisaties – zaak is er aan het begin van het jaar vroeg bij te zijn. In veel gevallen zal samenwerking met andere sportorganisaties de kansen om te profiteren van de subsidieregeling vergroten.

Wilt u hier meer informatie over, mail dan naar Vrijwilligerssteunpunt Buren, clairevaessen@welzijnrivierstroom.nl.