Spring naar content

Bekendmaking aanbeveling nieuwe burgemeester van Buren

10 januari 2023, 08:53

De gemeenteraad van Buren doet op dinsdag 17 januari 2023, op voorstel van de vertrouwenscommissie, een aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van de gemeente Buren. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering die naar verwachting rond 21.00 uur start.

De gemeenteraad komt die avond eerder bij elkaar tijdens een besloten raadsvergadering. In deze besloten vergadering brengt de vertrouwenscommissie verslag uit over de sollicitatieprocedure aan de voltallige gemeenteraad. Daarin spreekt de commissie zich uit over de eerste en tweede voorkeurskandidaat voor het burgemeestersambt in Buren. In aansluiting daarop volgt een geheime stemming op papier, waarmee de gemeenteraad definitief bepaalt wie zij aanbeveelt als nieuwe burgemeester van de gemeente Buren.

Na afloop van deze besloten vergadering kunnen inwoners de openbare vergadering vanaf de publieke tribune volgen. Gedurende deze vergadering wordt de naam van de nieuwe burgemeester bekendgemaakt. De vergadering is ook online te volgen.

Procedure

Na de aanbevelingsraad stuurt de gemeenteraad haar aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister beslist vervolgens over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Tot die tijd blijft Josan Meijers waarnemend burgemeester van Buren. Wanneer de nieuwe burgemeester door de Kroon wordt benoemd, zal hij of zij voor een periode van zes jaar benoemd worden als burgemeester van Buren.