Bouw 11 huurappartementen in Buren van start

27 december 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Woningstichting KleurrijkWonen bouwt 11 huurappartementen in de stad Buren. Daarvoor hebben de woningstichting en de gemeente een overeenkomst gesloten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 2 blokken van in totaal 16 koopwoningen te bouwen aan de Appelgaard in het stadje. Deze 11 appartementen komen daarvoor nu in de plaats.

De woningbouwvisie van gemeente Buren is: we werken mee aan woningbouw waar aantoonbare behoefte aan is. Behoefteonderzoek  van KleurrijkWonen toonde aan dat er vraag was naar sociale huurwoningen. Dat was de reden dat het plan is omgezet van koop- naar huurwoningen.

De woningbouw past ook binnen het bestemmingsplan. Eerstvolgende stap nu is dat KleurrijkWonen de bouw zal aanbesteden. De planning is om na de zomer van 2018 te starten met de bouw en deze uiterlijk begin 2019 op te leveren.