Buren treedt harder op tegen drugscriminaliteit

8 oktober 2018

Burgemeester De Boer heeft de beleidsregel Opiumwet voor de gemeente Buren aangescherpt. Deze beleidsregel maakt het mogelijk dat de burgemeester sneller een pand kan sluiten.

“Drugscriminaliteit komt veel voor, niet alleen in Noord-Brabant”, zegt burgemeester De Boer, “We zien ook in onze regio een toename van drugscriminaliteit, –overlast en –afval. Daarom is de nieuwe beleidsregel regionaal voorbereid. Elke burgemeester stelt deze voor zijn eigen gemeente vast. Misdaad mag in Buren niet lonen, daarom wil ik er snel en hard tegen kunnen optreden.”

Lik-op-stukbeleid

De beleidsregel maakt het mogelijk om lik-op-stukbeleid te voeren. De Boer: “We waarschuwen niet meer wanneer we ergens een wietkwekerij aantreffen. Treffen we een drugslab of kwekerij aan? Dan sluiten we het pand meteen. Buren moet een prettige en veilige gemeente zijn om in te wonen. Ik wil dat misdaad in onze gemeente niet loont. Daarom treden politie en gemeente hier hard tegen op.”.

Ondermijningsbeleid

Vorig jaar stelde het college van B&W het Ondermijningsbeleid vast. Deze beleidsregel is daar een uitwerking van. Doel van het Ondermijningsbeleid is het hinderen en bestrijden van de criminele verbindingen tussen de onder- en bovenwereld.