De raad vergadert op 22 en 23 mei 2018

15 mei 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 mei vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen raad en het college van b en w, gevolgd door het vragenkwartiertje. U kunt niet inspreken, dat vindt plaats in de voorbespreking. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

Gevolgen wetswijziging BTW-sportvrijstelling voor sporthal Maurik-Oost

In de aanloop naar de bouw van de sporthal is de ‘Startnota van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord’ verschenen. In deze startnota is een wijziging van het btw-regime voor sport aangekondigd. Voor gemeenten en sportverenigingen gaat dit leiden tot financieel nadeel. Gemeenten en sportverenigingen worden volgens de startnota echter naar rato schadeloos gesteld. De precieze gevolgen van de wetswijziging voor het benodigde krediet voor de bouw van de sporthal zijn nog niet bekend. Het college wil de raad onder meer vragen om een extra krediet beschikbaar te stellen om de mogelijke negatieve gevolgen van de wetswijziging op te vangen.

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en het voorstel vindt u op deze pagina.

Online live raadsvergaderingen volgen

Op 22 mei start de raad met het uitzenden van de raadsvergaderingen via webcasting. U kunt dan vanuit huis of een andere locatie online de vergaderingen live bekijken en beluisteren. Na 22 mei zal dan het live twitteren van de raadsvergaderingen stoppen. U kunt de live uitzending vinden via deze pagina.

Extra raadsvergadering 23 mei – vorming nieuw college

De partijen Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA zijn samen tot een coalitieakkoord gekomen. Tijdens de vergadering op 23 mei wordt dit akkoord besproken. Tevens worden nieuwe wethouders en raadsleden voorgesteld en geïnstalleerd. U kunt het coalitieakkoord hier lezen.

Volg de gemeenteraad

Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina: www.facebook.com/raadburen. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina.